Zarząd

Prezes Zarządu mgr inż. Jacek Sobczak
Z-ca Prezesa inż. Ryszard Kałowski