Regulamin

 

Instrukcja użytkowania lokali.

Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w spółdzielni mieszkaniowej „Widok” w szczecinie

Regulamin wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu oraz użyczania pomieszczeń niepełnowartościowych

Regulamin najmu lokali mieszkalnych

Regulamin używania lokali oraz podziału obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Widok” w Szczecinie.

Regulamin porządku domowego w spółdzielni mieszkaniowej „Widok” w Szczecinie.

Regulamin w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Widok” w Szczecinie.

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Widok.

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w spółdzielni mieszkaniowej „Widok” w Szczecinie.

Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Widok” w Szczecinie.

Regulamin rozliczania centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w zasobach spółdzielni mieszkaniowej „Widok” w Szczecinie.

Regulamin zasad rozliczania kosztów budowy oraz ustalania wysokości wkładów budowlanych w S.M. “Widok”