Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza SM “Widok” działa od 28.06.2023r. w następującym
składzie:
Przewodniczący Rady : Zbigniew Bruski
Wiceprzewodniczący Rady : Jacek Polak
Sekretarz Rady : Katarzyna Moroz
Członek Rady : Artur Neuding
Członek Rady : Robert Lewandowski

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący : Robert Lewandowski
Członek Komisji: Artur Neuding
Członek Komisji: Jacek Polak