Zaproszenie na Walne Zgromadzenie

Posted on
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Widok” zwołuje na dzień 25.06.2024r. (wtorek) godz. 16:00 w Dom Kultury SM “Wspólny Dom” ul. Św. Marcina 2 Walne Zgromadzenie członkó...