Wyniki ankiety

Szanowni Państwo,
mieszkańcy nieruchomości przy ul. Chodkiewicza/Żółkiewskiego w Szczecinie.
Uprzejmie informuję, że wyniki przeprowadzonej w ubiegłym roku ankiety dotyczącej funduszu modernizacyjnego przedstawiają się następująco:

  • wysłaliśmy 129 ankiet z czego otrzymaliśmy zwrotną korespondencją 65 a więc 50%,
  • 31 ankietowanych opowiedziało się ZA wprowadzeniem funduszu modernizacyjnego,
  • 34 ankietowanych opowiedziało się przeciw,
  • zdecydowana większość ankietowanych którzy opowiedzieli się ZA wskazała w pierwszej kolejności na konieczność wykonania wind zewnętrznych.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2019 roku po zapoznaniu się z aktualnym stanem konta funduszu remontowego i zadłużeniem nieruchomości z tytułu opłat eksploatacyjnych podjęła decyzję, że nie będziemy wprowadzać dodatkowych opłat za którymi opowiedziało się 25% ogółu mieszkańców.

Rada Nadzorcza nie zamknęła drogi dla realizacji przedsięwzięć na które będzie można pozyskać środki unijne np. budowa wind zewnętrznych. Być może już w 2021 roku będą w budżecie Urzędu Marszałkowskiego fundusze z przeznaczeniem na ten cel. Wówczas będziemy starali się aby nasza Spółdzielnia znalazła się wśród beneficjentów tych środków.
Za Zarząd
Jacek Sobczak