Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „WIDOK” w Szczecinie.

Projekt uchwał Walnego Zgromadzenia

ZOBACZ

– Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2018 rok,

ZOBACZ

– Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok,

ZOBACZ

– Dane finansowe za 2018 rok,

ZOBACZ