W A L N E    Z G R O M A D Z E N I E

Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „WIDOK” w Szczecinie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Widok” w Szczecinie działając na podstawie §34 pkt1 Statutu Spółdzielni i uchwały nr 8 Zarządu z dnia 27.04.2023 r. zwołuje na dzień 28.06.2023 r. /środa/ godz. 16:00 w Domu Kultury SM „Wspólny Dom” ul. Św. Marcina 2, w Szczecinie

więcej informacji – ZOBACZ