Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza SM „Widok” działa od 2014 r. w następującym składzie:

Przewodniczący Rady : Zbigniew Bruski
Sekretarz Rady : Lidia Śmiglicka
Członek Rady : Arkadiusz Moroz
Członek Rady : Andrzej Sobczak
Członek Rady : Jerzy Starczewski

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący : Lidia Śmiglicka
Członek : Arkadiusz Moroz