Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza SM “Widok” działa od 07.09.2020r. w następującym składzie:

Przewodniczący Rady : Andrzej Sobczak
Wiceprzewodniczący Rady : Jacek Polak
Sekretarz Rady : Eleonora Bruska
Członek Rady : Artur Neuding
Członek Rady : Katarzyna Moroz

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący : Artur Neuding
Członek Komisji: Katarzyna Moroz
Członek Komisji: Jacek Polak