W A L N E    Z G R O M A D Z E N I E

Posted on
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „WIDOK” w Szczecinie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Widok” w Szczecinie działając na podstawie §34 pkt1 Statutu Spółdzielni i uchwały...